Financijski izvještaji

Neprofitne organizacije koje vode računovodstvo prema načelima dvojnog knjigovodstva obvezne su predavati financijske izvještaje:
- financijski izvještaj za razdoblje I-III,
- financijski izvještaj za razdoblje I-VI,
- financijski izvještaj za razdoblje I-IX,
- godišnji financijski izvještaj za razdoblje I-XII.
 
Okvirni rokovi za predaju su:
- financijski izvještaj za razdoblje I-III – do 20.4.,
- financijski izvještaj za razdoblje I-VI – do 31.7.,
- financijski izvještaj za razdoblje I-IX – do 20.10.,
- godišnji financijski izvještaj za razdoblje I-XII – do 01.03..
 
Tromjesečni izvještaji i godišnji izvještaj predaju se u FINA-u na obrascima koji se mogu skinuti na http://www.mfin.hr/hr/financijsko-izvjestavanje ili na www.fina.hr.
Godišnji izvještaj se predaje samo u FINA-u, više se izvještaj ne predaje u Državni ured za reviziju!
 
Sve upute, pitanja, rokove predaje, izmjene i ostale informacije u vezi računovodstva neprofitnih organizacija mogu se vidjeti na webu Ministarstva financija, dio za neprofitno računovodstvo. Stoga je potrebno pratiti navedenu web stranicu.