GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI - ROK PREDAJE 1.3.2018.

Neprofitne organizacije predaju godišnje financijske izvještaje za 2017. u FINA-u do 1.3.2018.

Neprofitne organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo sastavljaju sljedeće izvještaje:

1. Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima na obrascu G-PR-IZ-NPF i

2. Bilješke (objašnjenje odstupanja za stavke u izvještaju u odnosu na prethodnu godinu).

Neprofitne organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo sastavljaju sljedeće izvještaje:

1. Bilanca na obrascu BIL-NPF

2. Izvještaj o prihodima i rashodima na obrascu PR-RAS-NPF i

3. Bilješke.

Financijski izvještaji predaju se u FINA-u dok se bilješke čuvaju u arhivi udruge te ih se po potrebi dostavlja u nadležno tijelo.

Ministarstvo financija na službenim stranicama objavilo je uputu za sastavljanje financijskih izvještaja: http://www.mfin.hr/adminmax/docs/Upute%20za%20neprofitne%20I-XII%202017.pdf

 

Udruge koje nisu bile aktivne u 2017. u Ministarstvo financija predaju Izjavu o nekativnosti.