Minimalna plaća od 1.1.2017. iznosi 3.276 kn. Minimalna plaća počinje se primjenjivati na plaću za siječanj 2017.


Od nove godine udruge čekaju mnoge promjene u poreznim propisima. Neke od njih su:

- promjene u obračunu plaće

- smanjenje javnih davanja na ugovor o djelu


Ministarstvo financija objavilo je na svojim službenim web stranicama uputu za izradu i predaju financijskog izvještaja neprofitne organizacije za razdoblje od 1.1. do 30.6.2016.

Obveznici predaje polugodišnjeg izvještaja su:

- neprofitne organizacije koje obvezno vode dvojno knjigovodstvo uključujući i

- neprofitne organizacije od čijeg je osnivanja prošlo manje od 3 godine

- neprofitne organizacije koje udovoljavaju uvjetima vođenja jednostavnog knjigovodstva, ali su se odlučile voditi dvojno knjigovodstvo.


Ministarstvo financija na svojim službenim web stranicama objavilo je obavijest vezano za obvezu predaje financijskih izvještaja koja se odnosi na sve udruge. S obzirom da je utvrđeno da mnoge neprofitne organizacije nisu izvršile obvezu za 2015. godinu, odnosno, nisu predale financijske izvještaje za 2015. godinu, Ministarstvo financija obavljati će nadzor kod neprofitnih organizacija koje nisu izvršile propisanu obvezu.

Link na obavijest: http://www.mfin.hr/hr/neprofitne-organizacije


Stranice