Ministarstvo financija objavilo je na svojim službenim web stranicama uputu za izradu i predaju financijskog izvještaja neprofitne organizacije za razdoblje od 1.1. do 30.6.2016.

Obveznici predaje polugodišnjeg izvještaja su:

- neprofitne organizacije koje obvezno vode dvojno knjigovodstvo uključujući i

- neprofitne organizacije od čijeg je osnivanja prošlo manje od 3 godine

- neprofitne organizacije koje udovoljavaju uvjetima vođenja jednostavnog knjigovodstva, ali su se odlučile voditi dvojno knjigovodstvo.


Ministarstvo financija na svojim službenim web stranicama objavilo je obavijest vezano za obvezu predaje financijskih izvještaja koja se odnosi na sve udruge. S obzirom da je utvrđeno da mnoge neprofitne organizacije nisu izvršile obvezu za 2015. godinu, odnosno, nisu predale financijske izvještaje za 2015. godinu, Ministarstvo financija obavljati će nadzor kod neprofitnih organizacija koje nisu izvršile propisanu obvezu.

Link na obavijest: http://www.mfin.hr/hr/neprofitne-organizacije


Centar za edukaciju i računovodstvo neprofitnih organizacija izdao je priručnik za udruge Kako voditi jednostavno knjigovodstvo.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske izdao je Informativni letak o udrugama u Republici Hrvatskoj.

Link na letak: https://udruge.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/letak_udruge_u_RH_2016_hr...


Stranice