Centar za edukaciju i računovodstvo neprofitnih organizacija izdao je priručnik za udruge Kako voditi jednostavno knjigovodstvo.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske izdao je Informativni letak o udrugama u Republici Hrvatskoj.

Link na letak: https://udruge.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/letak_udruge_u_RH_2016_hr...


Rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu za neprofitne organizacije produžen je do petka 4.3.2016.


Od 01.01.2015. godine za sve sudionike u poslovanju udruga dogodile su se mnoge izmjene u financijskom vođenju poslovanja i financijskom izvještavanju.
Novim propisima obveze „malih“ udruga su se povećale, a najvažnija nova obveza je sastavljanje i predaja financijskih izvještaja od 01.01.2015. za sve udruge uključujući i udruge koje vode jednostavno knjigovodstvo.
S obzirom na strukturu financijskog izvještaja izradili smo knjigu primitaka i izdataka (KPI) koja vam može olakšati sastavljanje izvještaja.


Stranice