Rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu za neprofitne organizacije produžen je do petka 4.3.2016.


Od 01.01.2015. godine za sve sudionike u poslovanju udruga dogodile su se mnoge izmjene u financijskom vođenju poslovanja i financijskom izvještavanju.
Novim propisima obveze „malih“ udruga su se povećale, a najvažnija nova obveza je sastavljanje i predaja financijskih izvještaja od 01.01.2015. za sve udruge uključujući i udruge koje vode jednostavno knjigovodstvo.
S obzirom na strukturu financijskog izvještaja izradili smo knjigu primitaka i izdataka (KPI) koja vam može olakšati sastavljanje izvještaja.


Minimalna plaća za 2017. je 3.276 kn.
Sve udruge dužne su izraditi i predati financijske izvještaje za 2016. godinu najkasnije do 01.03.2017. Financijski izvještaji se predaju na propisanim obrascima i javno objavljuju u registru neprofitnih organizacija.

Izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak mijenjaju se podaci koji se iskazuju u JOPPD obrascu, a vezani su za troškove službenog putovanja.
U obrascu JOPPD treba iskazivati samo:
1. dnevnice isplaćene u novcu
2. naknadu za korištenje privatnog automobila u službene svrhe (do 2 kn/km).
Prema izmjenama Pravilnika više se ne iskazuju:
- troškovi prijevoza (autobus, zrakoplov, brod i sl.)
- cestarina, tunelarina, mostarina i sl.
- troškovi smještaja.


Stranice