Minimalna plaća za 2017. je 3.276 kn.
Sve udruge dužne su izraditi i predati financijske izvještaje za 2016. godinu najkasnije do 01.03.2017. Financijski izvještaji se predaju na propisanim obrascima i javno objavljuju u registru neprofitnih organizacija.

Izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak mijenjaju se podaci koji se iskazuju u JOPPD obrascu, a vezani su za troškove službenog putovanja.
U obrascu JOPPD treba iskazivati samo:
1. dnevnice isplaćene u novcu
2. naknadu za korištenje privatnog automobila u službene svrhe (do 2 kn/km).
Prema izmjenama Pravilnika više se ne iskazuju:
- troškovi prijevoza (autobus, zrakoplov, brod i sl.)
- cestarina, tunelarina, mostarina i sl.
- troškovi smještaja.


10.11.2015. donesen je Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija

Ovim se Pravilnikom utvrđuje način provođenja samoprocjene funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola neprofitne organizacije te se propisuje metodologija izrade financijskog plana, izmjena i dopuna financijskog plana, kao i način i uvjeti izvršavanja financijskog plana.

Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na cjelokupnu djelatnost neprofitne organizacije, uključujući i gospodarsku djelatnost.

Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na neprofitne organizacije koje su obveznici vođenja dvojnog knjigovodstva.


Izmjenama Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine koje stupaju na snagu u četvrtak 1. listopada propisani obrasci IP1 i IO1 više nisu obavezni.


Stranice