U tijeku je izrada novog Zakona o udrugama. Nacrt prijedloga zakona može se pogledati na http://www.uprava.hr/default.aspx?id=13744.
Nacrt prijedloga Zakona o udrugama izradila je radna skupina osnovana u Ministarstvu uprave čiji članovi su predstavnici tijela državne uprave, ureda državne uprave koji su nadležni za registraciju udruga i organizacija civilnoga društva.

Svaka neprofitna organizacija ima svoju misiju odnosno svrhu i razlog postojanja. Slijedeći misiju definiraju se ciljevi koji daju odgovor na pitanje što se želi postići dok strategija pokazuje kako doći do postizanja definiranog cilja.

Organizacija djeluje s okolinom. Okolina je podložna stalnim promjenama koje s današnjim razvojem postaju sve učestalije i snažnije. Stoga se analizi okoline pridaje sve veći značaj za uspješnost djelovanja.