Nova pravila kod obračuna drugog dohotka

Od 1.1.2017. godine promijenjen je obračun drugog dohotka. Novim Zakonom o porezu na dohodak i izmjenama Zakona o doprinosima uvedene su znatne novosti u obračunu drugog dohotka.

Izmjene se odnose na sljedeće:

1. smanjena je porezna stopa s 25% na 24%

2. uvedena je obveza plaćanja doprinosa na sve kategorije drugog dohotka osim na naknade sucima i delegatima. Na naknade po ugovoru od djelu umirovljenika, ugovore o autorskom djelu i ugovore o umjetničkom autorskom djelu obvezno je obračunati doprinose.

3. uvedene su nove stope doprinosa: MIO I 7,5%, MIO II 2,5%, doprinos za zdravstveno osiguranje 7,5%. Ukoliko je osoba kojoj se isplaćuje drugi dohodak umirovljenik ili nije u II mirovinskom stupu obračunava se doprinos za mirovinsko osiguranje 10%.

Priznati izdaci za autorske honorare ostali su 30%, za umjetničke honorare su povećani na 55%.

Ukoliko želite saznati koliki je sada ukupan trošak udruge ukoliko želi vanjskom suradniku isplatiti određeni neto honorar na mnogim web stranicama pronaći ćete kalkulator za drugi dohodak 2017.

Više o drugom dohotku možeze pročitati u dijelu Drugi dohodak.