POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJI ZA OBVEZNIKE DVOJNOG KNJIGOVODSTVA

Financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine predaju se u FINA-u do 30.07.2017. na obrascu PR-RAS-NPF.

Obvezu izrade polugodišnjeg izvještaja imaju udruge koje vode dvojno knjigovodstvo.

Upute za sastavljanje financijskih izvještaja koje je objavilo Ministarstvo financija možete pročitati na linku:

http://www.mfin.hr/adminmax/docs/okruznica%20neprofitno%201-%206%20-2017...