TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA UDRUGE KOJE VODE DVOJNO KNJIGOVODSTVO - ROK 20.04.2017.

Financijski izvještaj za razdoblje siječanj - ožujak 2017. godine predaju se u FINA-u do 20.04.2017.

Obvezu izrade tromjesečenog izvještaja imaju udruge koje vode dvojno knjigovodstvo.

Upute za sastavljenje financijskih izvještaja Ministarstvo financija objaviti će uskoro na web stranici http://www.mfin.hr/hr/upute-za-sastavljanje-financijskih-izvjestaja-nepr....