UKIDAJU SE SKRAĆENI IZVJEŠTAJI O PRIHODIMA I RASHODIMA

Izmjene i dopune Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (Narodne novine 31/15), u postupku su objave u Narodnim novinama. Ovim izmjenama i dopunama Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija ukidaju se Skraćeni izvještaji o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija na obrascu S-PR-RAS-NPF za razdoblje od 1.1. do 31.3. i od 1.1. do 30.9.

Izmjena se počinje primjenjivati na Skraćeni izvještaj za razdoblje od 1.1. do 30.9.2017. koji nije potrebno dostavljati.

Navedeno je objavljeno na web stranici Ministarstva financija u uputi za sastavljanje financijskih izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017.

http://www.mfin.hr/adminmax/docs/okruznica%20neprofitno%201-%206%20-2017...

 

Objava u Narodnim novinama:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_67_1574.html