Izmjene i dopune Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (Narodne novine 31/15), u postupku su objave u Narodnim novinama. Ovim izmjenama i dopunama Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija ukidaju se Skraćeni izvještaji o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija na obrascu S-PR-RAS-NPF za razdoblje od 1.1. do 31.3. i od 1.1. do 30.9.

Izmjena se počinje primjenjivati na Skraćeni izvještaj za razdoblje od 1.1. do 30.9.2017. koji nije potrebno dostavljati.


Financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine predaju se u FINA-u do 30.07.2017. na obrascu PR-RAS-NPF.

Obvezu izrade polugodišnjeg izvještaja imaju udruge koje vode dvojno knjigovodstvo.


Financijski izvještaj za razdoblje siječanj - ožujak 2017. godine predaju se u FINA-u do 20.04.2017.

Obvezu izrade tromjesečenog izvještaja imaju udruge koje vode dvojno knjigovodstvo.

Upute za sastavljenje financijskih izvještaja Ministarstvo financija objaviti će uskoro na web stranici http://www.mfin.hr/hr/upute-za-sastavljanje-financijskih-izvjestaja-nepr....


25.03.2017. u Narodnim novinama objavljen je PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NEPROFITNOM RAČUNOVODSTVU I RAČUNSKOM PLANU.


Stranice