DODATNI IZVJEŠTAJI UZ IZVJEŠTAJE ZA FINU

Samo podsjetnik za udruge koje vode jednostavno knjigovodstvo. Ne zaboravite sastaviti:

- bilješke uz godišnji financijki izvještaj o primicima i izdacima.

- godišnji izvještaj organizatora volontiranja (ako imate volontere).

 

Bilješke se nikome ne predaju već se čuvaju u arhivi udruge.

Bilješke trebaju sadržavati opisno objašnjenje odstupanja svake pojedine stavke u izvještaju u odnosu na prethodnu godinu.

Rok za izradu bilješki je isti kao za izradu godišnjeg financijskog izvještaja, do 1.3.2018.

Ako ste imali volontere i iskazali ste ih u financijskom izvještaju potrebno je poslati godišnji izvještaj organizatora volontiranja. Izvještaj se podnosi on line na web stranici http://volonteri.mdomsp.hr. Upute za popunjavanje su na linku http://volonteri.mdomsp.hr/Documents/Upute%20za%20organizatora%20volonti....

Rok za unos izvještaja on line je 28.2.2018.