GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2019. ZA UDRUGE - ROK 2.3.2020.

Neprofitne organizacije predaju godišnje financijske izvještaje za 2019. u FINA-u do 2.3.2020.

Neprofitne organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo sastavljaju sljedeće izvještaje:
 
1. Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima na obrascu G-PR-IZ-NPF i
 
2. Bilješke (objašnjenje odstupanja za stavke u izvještaju u odnosu na prethodnu godinu).
 
Neprofitne organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo sastavljaju sljedeće izvještaje:
 
1. Bilanca na obrascu BIL-NPF
 
2. Izvještaj o prihodima i rashodima na obrascu PR-RAS-NPF i
 
3. Bilješke.
 
Financijski izvještaji predaju se u FINA-u dok se bilješke čuvaju u arhivi udruge te ih se po potrebi dostavlja u nadležno tijelo.
 
Ministarstvo financija na službenim stranicama objavilo je uputu za sastavljanje financijskih izvještaja: 
 
Udruge koje nisu bile aktivne u 2019. u Ministarstvo financija predaju Izjavu o neaktivnosti u roku koji je isti za predaju izvještaja.
Svi obrasci mogu se preuzeti na stranicama Ministarstva financija