GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O VOLONTIRANJU ZA 2021. - ROK 31.03.2022.

Mnoge udruge su organizatori volontiranja, mnoge sve aktivnosti provode volonterski. Svaki organizator volontiranja obvezan je poslove volontiranja voditi u skladu sa Zakonom o volontiranju. Za svakog volontera, udruga bi trebala imati ugovor o volontiranju te voditi evidenciju volontiranja.

Jedanput godišnje, svaki organizator volontiranja obvezan je predati godišnji izvještaj o volontiranju za razdoblje od 1.1.-31.12. Izvještaj se predaje on-line Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Rok za predaju godišnjeg izvještaja o volontiranju za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. je 31.03.2022.

Link za pristup sustavu za on-line predaju izvještaja:

http://volonteri.mdomsp.hr/Admin/Login?ReturnUrl=%2f

Više o svemu možete pročitati na stranicama Ministarstva:

https://mrosp.gov.hr/istaknute-teme/obitelj-i-socijalna-politika/socijalna-politika-11977/udruge-humanitarni-rad-i-volonterstvo-12006/volonterstvo-12023/12023