Gospodarska djelatnost

Sve udruge koje obavljaju gospodarsku djelatnost dužne su se upisati u sustav poreza na dobit u roku 8 dana od početka obavljanja gospodarske djelatnosti.

Ukoliko niste sigurni jeli djelatnost koju obavljate/prodajete obavljanje gospodarske djelatnosti, pročitajte uputu ministarstva financija:

https://mfin.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/neprofitne-organizacije/upute-obavijesti-pitanja/Porezni%20status%20neprofitnih%20pravnih%20osoba.pdf

Nakon toga pročitajte Smjernice koje je Porezna uprava objavila na službenoj web stranici:

https://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=19680

Te zatim pošaljite dopis poreznoj upravi gdje ćete tražiti njihovo očitovanje o djelatnosti koju obavljate ili planirate obavljate.