Dana 1. srpnja 2013. ukinuta je radna knjižica koja prestaje biti javna isprava. Svaki poslodavac mora vratiti radnicima njihove radne knjižice najkasnije u roku od tri mjeseca, odnosno, do 01. listopada 2013.
Prilikom vraanja radnih knjižica radnicima potrebno je pipremiti potvrdce o primitku radne knjižice koju potpisuje svaki radnik. U slučaju većeg broja radnika može se pripremiti skupna lista za sve radnike za potpis o primitku radne knjižice.

Prema Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 79/13.) obrazac JOPPD - Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja uvodi se od 1. siječnja 2014. godine.
JOPPD Obrazac će zamijeniti dosadašnje obrasce na kojima se izvještavalo o isplatama koje se odnose na porez na dohodak i obvezne doprinose: RSm, ID, IDD, IP, ID-1.

Neprofitne organizacije za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2012.g. predaju FINA-i Izvještaj o prihodima i rashodima na Obrascu: PR-RAS-NPF.
Rok za predaju je do 30. srpnja 2012.g.

Od 1.6.2013. godine minimalna plaća za radnika propisana je u iznosu od 2.984,78 kn. Ova plaća predstavlja bruto svotu minimalne plaće.
Utvrđena svota minimalne plaće primjenjivati će se u razdoblju od 1. lipnja do 31.prosinca 2013. Primjena od 1. lipnja znači da će se nova svota minimalne plaće primijeniti prilikom obračuna plaće, odnosno kod isplate plaće za lipanj.

Stranice