Neprofitne organizacije za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2013.g. predaju FINA-i Izvještaj o prihodima i rashodima na Obrascu: PR-RAS-NPF.
Rok za predaju je do 30. srpnja 2013.g.
Obrasci i upute se mogu skinuti na:

Neprofitne organizacije za razdoblje 01. siječnja do 31. ožujka 2013.g. predaju FINA-i skraćeni račun prihoda i rashoda na Obrascu: S-PR-RAS-NPF.
Rok za predaju je do 20. travnja 2013.g.
Obrasci i upute se mogu skinuti na:

Neprofitne organizacije za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2012.g. predaju godišnji financijski izvještaji (Bilanca i Račun prihoda i rashoda) FINA-i i Državnom uredu za reviziju na obrascu BIL-NPF i PR-RAS-NPF. Državnom uredu za reviziju predaju se i Bilješke uz financijske izvještaje.
Rok za predaju je do 01.03.2013.
Obrasci i upute se mogu skinuti na:

U tijeku je izrada novog zakona o udrugama. Nacrt prijedloga zakona i ostale informacije vezane za novi zakon mogu se vidjeti na http://www.uprava.hr/default.aspx?id=13744.


Stranice