Udruge koje vode jednostavno knjigovodstvo godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu sastavljaju na obrascu G-PR-IZ-NPF.

Rok za predaju u FINA-u je 2.3.2020.

Excel obrazac izvještaja možete preuzeti na stranicama Ministarstva financija

https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/neprofitne-organizacije/financijsko-izvjestavanje/116

U excelu popunjavate radne listove refstr i G-PR-IZ-NPF.


Neprofitne organizacije predaju godišnje financijske izvještaje za 2019. u FINA-u do 2.3.2020.


Registar stvarnih vlasnika je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata i trustova.  Registar vodi FINA u ime Ministarstva financija – Ureda za sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. 
Stvarnim vlasnikom smatra se svaka fizička osoba (ili osobe) koja je konačni vlasnik pravnog subjekta ili kontrolira subjekt ili na drugi način njime upravlja, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koja izvršava krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnim subjektom.

Centar za edukaciju i računovodstvo neprofitnih organizacija provodi znanstveno istraživanje o društvenom (socijalnom) poduzetništvu.
Upitnik je poslan poduzećima u Republici Hrvatskoj.
Link na upitnik: https://easy-feedback.com/dp/1150721/11lMSp


Stranice