Neprofitne organizacije predaju godišnje financijske izvještaje za 2019. u FINA-u do 2.3.2020.


Registar stvarnih vlasnika je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata i trustova.  Registar vodi FINA u ime Ministarstva financija – Ureda za sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. 
Stvarnim vlasnikom smatra se svaka fizička osoba (ili osobe) koja je konačni vlasnik pravnog subjekta ili kontrolira subjekt ili na drugi način njime upravlja, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koja izvršava krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnim subjektom.

Centar za edukaciju i računovodstvo neprofitnih organizacija provodi znanstveno istraživanje o društvenom (socijalnom) poduzetništvu.
Upitnik je poslan poduzećima u Republici Hrvatskoj.
Link na upitnik: https://easy-feedback.com/dp/1150721/11lMSp


U registru neprofitnih organizacija javno su objavljeni financijski izvještaji svih neprofitnih organizacija koje su predale financijske izvještaje za 2018. godinu.

U registru je moguće vidjeti financijske izvještaje u periodu od 2013. do 2018. godine.

Link na registar: http://www.mfin.hr/hr/registar-npf


Stranice