U registru neprofitnih organizacija javno su objavljeni financijski izvještaji svih neprofitnih organizacija koje su predale financijske izvještaje za 2018. godinu.

U registru je moguće vidjeti financijske izvještaje u periodu od 2013. do 2018. godine.

Link na registar: http://www.mfin.hr/hr/registar-npf


U novom excel obrascu Financijski izvještaji neprofitnih organizacija uvedena je nova kontrola u GPRIZNPF izvještaju za udruge koje vode jednostavno knjigovodstvo.
I prije uvođenja ove kontrole prije predaje financijskog izvještaja uvijek je trebalo provjeriti stanje žiro-računa i blagajne da se pokapa s početnim stanjem i prenesenim viškom.

Izvještaj se može skinuti na službenim stranicama Ministarstva financija:

http://www.mfin.hr/hr/financijsko-izvjestavanje

Možete ga skinuti i direktno na dnu ove vijesti.

Prije popunjavanja svakako pročitajte upute Ministarstva na linku: http://www.mfin.hr/adminmax/docs/Okruznica%20I-XII%2018.pdf

 


Neprofitne organizacije predaju godišnje financijske izvještaje za 2018. u FINA-u do 1.3.2019.
Neprofitne organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo sastavljaju sljedeće izvještaje:
1. Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima na obrascu G-PR-IZ-NPF (predaje se u FINA-u) i
2. Bilješke (objašnjenje odstupanja za stavke u izvještaju u odnosu na prethodnu godinu - ne predaje se već se čuva u arhivi udruge).


Stranice