S danom 02.01.2018. omogućene su nove usluge sustava ePorezna:


Minimalna plaća za razdoblje od 1.1.2018. do 31.12.2018. iznosi 3.439,80 kn.

Izmijenjen je i Zakon o minimalnoj plaći. Detaljnije na linku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_130_2985.html.


Minimalna plaća od 1.1.2018. iznosi 3.439,80 kn, a počinje se primjenjivati za plaću za siječanj 2018.


Neprofitne organizacije više nisu obvezne predavati financijske izvještaje za razdoblje 1. siječnja do 31. ožujka i 1. siječnja do 30. rujna.


Stranice