Financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine predaju se u FINA-u do 30.07.2018. na obrascu PR-RAS-NPF (Izvještaj o prihodima i rashodima).

Obvezu izrade polugodišnjeg izvještaja imaju udruge koje vode dvojno knjigovodstvo.


Samo podsjetnik za udruge koje vode jednostavno knjigovodstvo. Ne zaboravite sastaviti:

- bilješke uz godišnji financijki izvještaj o primicima i izdacima.

- godišnji izvještaj organizatora volontiranja (ako imate volontere).

 

Bilješke se nikome ne predaju već se čuvaju u arhivi udruge.

Bilješke trebaju sadržavati opisno objašnjenje odstupanja svake pojedine stavke u izvještaju u odnosu na prethodnu godinu.

Rok za izradu bilješki je isti kao za izradu godišnjeg financijskog izvještaja, do 1.3.2018.


Neprofitne organizacije predaju godišnje financijske izvještaje za 2017. u FINA-u do 1.3.2018.
Neprofitne organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo sastavljaju sljedeće izvještaje:
1. Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima na obrascu G-PR-IZ-NPF i
2. Bilješke (objašnjenje odstupanja za stavke u izvještaju u odnosu na prethodnu godinu).


S danom 02.01.2018. omogućene su nove usluge sustava ePorezna:


Stranice