Minimalna plaća od 1.1.2018. iznosi 3.439,80 kn, a počinje se primjenjivati za plaću za siječanj 2018.


Neprofitne organizacije više nisu obvezne predavati financijske izvještaje za razdoblje 1. siječnja do 31. ožujka i 1. siječnja do 30. rujna.


Financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine predaju se u FINA-u do 30.07.2017. na obrascu PR-RAS-NPF.

Obvezu izrade polugodišnjeg izvještaja imaju udruge koje vode dvojno knjigovodstvo.


Financijski izvještaj za razdoblje siječanj - ožujak 2017. godine predaju se u FINA-u do 20.04.2017.

Obvezu izrade tromjesečenog izvještaja imaju udruge koje vode dvojno knjigovodstvo.

Upute za sastavljenje financijskih izvještaja Ministarstvo financija objaviti će uskoro na web stranici http://www.mfin.hr/hr/upute-za-sastavljanje-financijskih-izvjestaja-nepr....


Stranice