Prema Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 79/13.) obrazac JOPPD - Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja uvodi se od 1. siječnja 2014. godine.
JOPPD Obrazac će zamijeniti dosadašnje obrasce na kojima se izvještavalo o isplatama koje se odnose na porez na dohodak i obvezne doprinose: RSm, ID, IDD, IP, ID-1.

Neprofitne organizacije za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2012.g. predaju FINA-i Izvještaj o prihodima i rashodima na Obrascu: PR-RAS-NPF.
Rok za predaju je do 30. srpnja 2012.g.

Od 1.6.2013. godine minimalna plaća za radnika propisana je u iznosu od 2.984,78 kn. Ova plaća predstavlja bruto svotu minimalne plaće.
Utvrđena svota minimalne plaće primjenjivati će se u razdoblju od 1. lipnja do 31.prosinca 2013. Primjena od 1. lipnja znači da će se nova svota minimalne plaće primijeniti prilikom obračuna plaće, odnosno kod isplate plaće za lipanj.

Neprofitne organizacije za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2013.g. predaju FINA-i Izvještaj o prihodima i rashodima na Obrascu: PR-RAS-NPF.
Rok za predaju je do 30. srpnja 2013.g.
Obrasci i upute se mogu skinuti na:

Stranice