Jednostavno knjigovodstvo

Neprofitne organizacije dužne su voditi uredno financijsko poslovanje sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.
 
Neprofitne organizacije u pravilu vode dvojno knjigovodstvo.
 
Jednostavno računovodstvo mogu voditi udruge čija vrijednost imovine u prethodne tri godine na godišnjoj razini manja je od 230.000,00 kn i čiji je godišnji prihod u prethodne tri godine na godišnjoj razini manji od 230.000,00 kn, a osnovane su prije 1.1.2009.g.
 
Ukoliko oba dva uvjeta nisu zadovoljena, udruga je dužna voditi dvojno knjigovodstvo. Za vođenje jednostavnog računovodstva nije Vam potreban računovođa, ali je potrebno imati osobu koja se razumije u jednostavno knjigovodstvo. Za vođenje dvojnog knjigovodstva vam je potreban računovođa.
 
Udruge koje vode jednostavno knjigovodstvo su od 1.1.2015. dužne sastavljati godišnji financijski izvještaj.
 
Neprofitne organizacije koje su osnovane nakon 1.1.2009. godine i koje su bile obvezne voditi dvojno knjigovodstvo ukoliko zadovoljavaju uvjete o prihodima i imovini nakon protoka od 3 godine mogu se odlučiti hoće li voditi računovodstvo prema načelima dvojnog ili prema načelima jednostavnog knjigovodstva.
Odluku o korištenju ove mogućnosti vođenja knjigovodstva za tekuću poslovnu godinu donosi osnivač neprofitne organizacije u roku predviđenom za podnošenje financijskih izvještaja za prethodnu poslovnu godinu, a o nastaloj promjeni izvještava Ministarstvo financija popunjavanjem RNO-P obrasca uz koji prilaže navedenu odluku.
 
 
Nakon završetka poslovne godine potrebno je zaključiti sve poslovne knjige osim Popisa dugotrajne imovine. I u roku 60 dana od završetka godine, najčešće do 1.3., predati financijski izvještaj o primicima i izdacima na obrascu G-PR-IZ-NPF.
Od 2017. godine uz izvještaj G-PR-IZ-NPF potrebno je izraditi i bilješke uz financijski izvještaj o primicima i izdacima. Bilješke se ne predaju, samo se čuvaju u udruzi.
 
Detaljnije o popunjavanju financijskog izvještaja o primicima i izdacima pročitajte na: http://www.cerno-zagreb.hr/izvje%C5%A1taj-g-pr-iz-npf
 
 
Dokumenti: 
PrilogVeličina
PDF icon Jednostavno knjigovodstvo - vodič71.44 KB