Kako napisati životopis!

ŽIVOTOPIS
 
Curriculum vitae (CV) ili životopis često je prvi doticaj koji ostvarujete s potencijalnim poslodavcem, a ima svrhu predstaviti vas i vaše obrazovanje nekome tko vas ne poznaje ili nema vremena da vas upozna. Na temelju njega se stvaraju zaključci koji se kasnije vrlo teško mijenjaju, stoga vas životopis treba predstaviti u najboljem svijetlu, na dosljedan i dobro strukturiran način.
Ne postoji jedan način pisanja životopisa, ali postoje neka osnovna pravila. 
 
Životopisi se u osnovi sastoje od istih poglavlja:
1. Osobni podaci: ime i prezime, adresa, telefonski broj, broj mobitela i e-mail adresa. Oni moraju biti vidljivo istaknuti i točni. Ukoliko želite, navedite dob i bračni status. U razini osobnih podataka, s desne strane, možete staviti svoju fotografiju. Svrha unošenja fotografije je da, nakon intervjua, poslodavac lakše poveže dojam iz CV-a s dojmom s intervjua, pogotovo ukoliko je prije i poslije vas imao mnogo kandidata. Fotografija treba biti manjih dimenzija, slična fotografiji iz osobne iskaznice (osim ako je zbog prirode pozicije u oglasu naznačeno drugačije).
2. Obrazovanje. Navedite koju srednju školu ste završili, od kada do kada ste je pohađali, koju diplomu posjedujete. Prosjek u srednjoj školi naglasite samo ukoliko je dobar i ukoliko nemate završen fakultet. Ukoliko ste završili fakultet, navedite naziv fakulteta, mjesto gdje ste studirali, od kada do kada ste studirali, kada i gdje ste diplomirali.
3. Dodatno obrazovanje. Navedite i koje ste tečajeve završili, jeste li pohađali ljetne škole i seminare, edukacije i sl.
4. Radno iskustvo. Prikažite sve poslove kojima ste se bavili. Za svaki posao istaknite naziv radnog mjesta, ime i adresu organizacije u kojoj ste radili, period zaposlenja u svakoj od njih, poziciju na kojoj ste radili i koje su bile vaše dužnosti, odgovornosti, što ste tamo naučili, koje vještine ste stekli. Navedite i honorarne i volonterske poslove koje ste radili. Radno iskustvo koje nije posebno relevantno za poziciju za koju se sada natječete ne treba posebno isticati i opisivati, već samo spomenuti. Poslove nabrajajte kronološkim redom.
5. Dodatna znanja i vještine. Ovim podacima sebe predstavljate kao osobu koja preuzima inicijativu i spremna je izboriti se za dobro obrazovanje, praktično iskustvo, kao osobu spremnu da uči i usavršava se. Navedite sve jezike kojima se služite, sa naznakom koliko dobro poznajete taj jezik (početna razina, srednja razina, napredna razina, znanje pisanja, čitanja i konverzacije). Također, navedite ukoliko imate završen neki tečaj jezika i diplomu. Korištenje računala - napišite sve programe koje znate koristiti, uključujući korištenje Internetom, i odredite razinu svog znanja (početna, srednja, napredna, ekspert). Ukoliko imate završen tečaj ili ECDL diplomu, obvezno to navedite. Također, u ovom poglavlju navedite imate li položen vozački ispit.
6. Nagrade i priznanja. Ako ste dobili neku nagradu ili priznanje za svoj rad, izdvojite to u posebnom poglavlju. Ove informacije su ono što vas izdvaja među drugim kandidatima. Navedite stipendije koje ste dobili, nagrade koje ste osvojili, natječaje na kojima ste sudjelovali. 
7. Interesi i aktivnosti. Recite nešto više o sebi – što Vas zanima, čime se bavite u slobodno vrijeme, jeste li član neke udruge. Što god napisali, važno je istaknuti vezu s poslom za koji se natječete. Ukoliko Vam CV djeluje previše hladno i profesionalno, možete ga osvježiti dijelom o hobijima. Hobiji i ostale aktivnosti predstavljaju vas i kao osobu koja, uz rad, zna uskladiti i zabavu u svom životu.
8. Preporuke. Poželjno je da navedete imena svojih bivših poslodavaca ili profesora koji mogu dati referencu o vašem dosadašnjem radnom iskustvu ili studiranju.
 
Imajte na umu da je životopis promjenjiv. Svaki novi posao za koji se kandidirate zahtijeva modificiranje životopisa, budući da se on uvijek mora prilagoditi zahtjevima konkretnoga radnog mjesta.
 
CV treba biti bez gramatičkih i pravopisnih grešaka. Ako CV sadrži ovakve greške, djelujete kao osoba koja ne zna pravopis, kao nepažljiva, nemarna, površna ili nezainteresirana osoba.
 
Sve informacije moraju biti točne. Ukoliko ste u CV-u naveli netočne podatke, riskirate da već na prvom intervjuu budete razotkriveni ili da uopće ne budete ni pozvani na intervju jer su vaši podaci prethodno provjereni. Na kraju krajeva, ako budete primljeni na osnovu netočnih informacija, velika je vjerojatnost da će se u toku Vašeg rada uočiti neslaganja između osobe koja je predstavljena na papiru i osobe koja se pokazuje u praksi.
 
Ne izostavljajte bitne informacije. Ako izostavite neke od bitnih informacija, može se steći dojam da ste nemarni pa niste obratili pažnju na sadržaj CV-a ili da želite sakriti neki podatak.
 
CV ne smije biti predugačak i treba sadržavati samo relevantne informacije. Odjeli za ljudske potencijale često primaju veliki broj prijava, koje treba brzo pregledati i izdvojiti pogodne od nepogodnih. Stoga CV duži od dvije strane je vrlo neprikladan, a najbolje je da ga sastavite u okviru jedne strane. Izbacite iz CV-a sve informacije koje nisu relevantne za ovaj natječaj, inače riskirate da čitanje Vašeg CV-a bude zamorno ili da se predstavite kao osoba koja ne razlikuje prioritete.
 
CV mora biti pregledan i strukturiran. Sposobnost da dobro osmislite strukturu CV-a ukazuje na organiziranu osobu. Cjeline trebaju biti jasno odvojene, da je prilikom prvog pogleda na dokument jasno gdje se što nalazi. Redoslijed informacija mora biti logičan pri čemu je najbitnije da su informacije poredane po značaju - i to ne po značaju koji imaju za Vas nego prema značaju koji bi mogli imati za organizaciju/firmu na čiji se natječaj javljate. Informacije treba navoditi kronološki - pravilo je da se prvo spominju najnoviji podaci te se postepeno ide u prošlost, navodeći zbog kratkoće samo najbitnije. 
 
Ako životopis šaljete poštom, isprintajte ga na čisto bijelom A4 papiru. Životopis se piše slovima Arial ili Times New Roman, a veličina slova bi trebala biti između 10 i 12, ali nikako preko 12 jer prevelika slova ostavljaju loš dojam. S druge strane, ne treba koristiti ni premali font koji nije čitak. Nemojte pisati kompletno velikim slovima, koristiti šarena slova, niti previše podvučenih i iskošenih slova. Sve ovo doprinosi nepreglednosti i neozbiljnosti CV-a.
 
Nemojte dodavati uz CV dokumente koji od vas nisu traženi (ovo se ne odnosi na slanje propratnog pisma). Poslodavac će naglasiti u oglasu što je sve potrebno za natječajnu dokumentaciju, stoga se ne preporučuje samoinicijativno slanje raznih diploma, potvrda ili preporuka. 
 
Zabilježite kome ste poslali koji CV i kako je točno glasio natječaj na koji se javljate. Ako na osnovu CV-a i prijave budete pozvani na intervju, osnova za ovaj razgovor će najčešće biti upravo Vaš CV. Zato morate znati što se napisali u njemu te biti spremni da date dodatna objašnjena o podacima koje ste iznijeli. Također, morate znati kako je glasio natječaj na koji ste se prijavili kako biste se prilikom razgovora vodili osnovnim kriterijima navedenim u natječaju. Ukoliko se u startu utvrdi da niste sigurni što firma/organizacija traži, pokazujete da ste zapravo nezainteresirani za posao ili neodgovorni, što vam nosi mnogo negativnih bodova.