Pojam neprofitnih organizacija zajednički je naziv za različite oblike ustroja pravnih osoba; udruge i njihove saveze, strane udruge, zaklade, fondacije, ustanove, političke stranke, komore, sindikate, vjerske i druge zajednice i sl., a koje sve za temeljni cilj osnivanja i djelovanja nemaju stjecanje dobiti/profita. Neprofitne organizacije dužne su se prilikom osnivanja, a na temelju posebnih propisa, upisati u svoje matične registre.


U tijeku je izrada novog Zakona o udrugama. Nacrt prijedloga zakona može se pogledati na http://www.uprava.hr/default.aspx?id=13744.
Nacrt prijedloga Zakona o udrugama izradila je radna skupina osnovana u Ministarstvu uprave čiji članovi su predstavnici tijela državne uprave, ureda državne uprave koji su nadležni za registraciju udruga i organizacija civilnoga društva.

Svaka neprofitna organizacija ima svoju misiju odnosno svrhu i razlog postojanja. Slijedeći misiju definiraju se ciljevi koji daju odgovor na pitanje što se želi postići dok strategija pokazuje kako doći do postizanja definiranog cilja.

Organizacija djeluje s okolinom. Okolina je podložna stalnim promjenama koje s današnjim razvojem postaju sve učestalije i snažnije. Stoga se analizi okoline pridaje sve veći značaj za uspješnost djelovanja.