Natječaji za udruge

Neprofitne organizacije, odnosno, udruge najčešće se financiraju iz članarina i donacija. Tijekom cijele godine postoje otvoreni natječaji za financijske potpore za udruge, otvoreni od strane ministarstava, gradova, općina, zaklada, poduzeća, Europske Komisije itd.
 
U nastavku navodimo web stranice na kojima se možete informirati o otvorenim natječajima.
 
Ured za udruge Vlade RH
Na web stranicama Ureda za udruge Vlade RH navedeni su svi otvoreni natječaji podijeljeni po kategorijama: tijela državne uprave, zaklade i fondovi, poduzeća, fondovi Europske Unije, Lokalna i područna samouprava, Ostali međunarodni donatori i Godišnji plan natječaja.
 
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
Na web stranicama Nacionalne navedeni su svi natječaji podijeljeni po kategorijama: natječaji za financijske podrške NZZRCD, natječaji za nagrade NZZRCD, EU natječaji i natječaji ostalih donatora.
 
Ministarstva RH
Na stranicama ministarstava Republike Hrvatske koje u svom području djelovanja financiraju udruge redovno se objavljuju natječaji za financiranje.
 
Ministarstvo socijalne politike i mladih
 
Ministarstvo zdravlja
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
 
Ministarstvo kulture
 
Provedbene agencije za financiranje i ugovoranje projekata Europske Unije 
Na web stranicama provedbenih agencija za financiranje i ugovoranje projekata Europske Unije mogu se pronaći informacije o objavljenim natječajima.
 
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Odjel za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije
 
SAFU - Središnja agencija za financiranje i ugovoranje