Obrasci

DRUGI DOHODAK
Obračun ugovora o djelu  
Obračun ugovora o djelu umirovljenika  
Obračun ugovora o autorskom djelu  
Obračun ugovora o umjetničkom autorskom djelu  
Primjer ugovora o djelu  
Primjer ugovora o autorskom djelu  
ZAPOSLENICI
Platna lista PREUZMI
IP obrazac  
Evidencija o radnom vremenu  
JEDNOSTAVNO KNJIGOVODSTVO
Knjiga primitaka i izdataka  
URA  
IRA  
G-PR-IZ-NPF-Godišnji izvještaj o primicima i izdacima primjer PREUZMI