OSTALI IZVJEŠTAJI ZA UDRUGE

Osim financijskih izvještaja, udruge su dužne predati i sljedeće izvještaje ako imaju volontere i prihode od donacija iz javnih izvora:

1. godišnje izvješće organizatora volontiranja

Sukladno članku 33. Zakona o volonterstvu (Narodne novine, broj 58/07 i 22/13) te Pravilniku o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja (Narodne novine, broj 9/18), svaki organizator volontiranja dužan je dostaviti godišnje izvješće o volontiranju Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, kao tijelu nadležnom za praćenje provedbe navedenoga Zakona i razvoja politike volonterstva.
 
Izvještajno razdoblje odnosi se na vrijeme od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine, a rok za dostavu izvješća je 31. ožujka 2021. godine.

Za izvješće je potrebno registrirati se na stranicama Ministarstva budući se izvješće dostavlja isključivo elektronski.

Za registraciju udruge i popunjavanje izvješća link je http://volonteri.mdomsp.hr/Admin/Login?ReturnUrl=%2f

Predaja ovog izvješća je bitna kod mnogih donatora koji u prijavnim obrascima često imaju pitanje Jeli predajete godišnje izvješće organizatora volontiranja.

2. IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA - PROR-POT obrazac
 
PROR-POT obrazac se dostavlja ukoliko je udruga u 2020. godini dobila sredstva iz javnih izvora. Obrazac se dostavlja davatelju sredstava.
 
Ukoliko davatlje sredstava, najčešće ministarstva, imaju detaljnija financijska izvješća, često se događa da nije potrebno predati PROR-POT obrazac. U tom slučaju potrebno je dobiti njihovu pisanu obavijest ili potvrdu o navedenom.
 
Rok za dostavu izvješća je 1.3.2021. ili je određeno ugovor s davateljem sredstava.
 
PROR POT obrazac se može skinuti na stranicama Ministarsva financija: https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/neprofitne-organizacije/financijsko-i...