POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA UDRUGE - ROK 30.07.2020.

Neprofitne organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo obvezne su sastaviti i predati financijski izvještaj za razdoblje od 1.1. do 30.6.2020. Rok za predaju u FINA-u je 30.7.2020.

Obveza se odnosi i na udruge koje djeluju manje od 3 godine budući su prve 3 godine obvezne voditi dvojno knjigovodstvo. Obveza se odnosi i na udruge koje mogu voditi jednostavno knjigovodstvo, ali su se dobrovoljno odlučile voditi dvojno knjigovodstvo.

Za razdoblje od 1.1. do 30.6. predaje se Izvještaj o prihodima i rashodima na Obrascu: PR-RAS-NPF.

Uputu o izradi financijskih izvještaja izdalo je Ministarstvo financija. Uputu možete pogledati na službenim stranicama ministarstva https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/neprofitne-organizacije/financijsko-izvjestavanje/upute-za-sastavljanje-financijskih-izvjestaja-neprofitnih-organizacija/2280

Direktni link na uputu: https://mfin.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/neprofitne-organizacije/fin_izvj/upute/2020//Upute%20za%20izradu%20i%20predaju%20financijskih%20izvje%C5%A1taja%20neprofitnih%20organizacija%20za%20razdoblje%20od%201.1.%20do%2030.6.2020..pdf