POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJI ZA UDRUGE KOJE VODE DVOJNO KNJIGOVODSTVO - ROK 1.8.2022.

Udruge koje vode dvojno knjigovodstvo (i udruge koje u u obvezi i udruge koje su se dobrovoljno odlučile voditi dvojno knjigovostvo), obvezne su najkasnije do 1. kolovoza 2022. godine predati u FINA-u polugodišnji izvještaj o prihodima i rashodima koji se predaje na obrascu PR-RAS-NPF za razdoblje od 1.1. do 30.6.2022.

Ministarstvo financija objavilo je detaljnu uputu za sastavljanje financijskog izvještaja koju možete pogledati na linku:

https://mfin.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/neprofitne-organizacije/fin_izvj/upute/2020//3880785%20Okru%C5%BEnicaa%201-6.2022.pdf