Propisi i zakoni

Propisi i zakoni bitni za neprofitne organizacije – po kategorijama

UDRUGE
Zakon o udrugama http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_74_1390.html
ZAPOŠLJAVANJE
Zakon o radu http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/313055.html
OBRAČUN PLAĆA I DRUGIH ISPLATA
Zakon o doprinosima http://propisi.porezna-uprava.hr/?id=b04d1
Pravilnik o doprinosima http://propisi.porezna-uprava.hr/?id=b04d1
Zakon o porezu na dohodak http://propisi.porezna-uprava.hr/?id=b04d1
Pravilnik o porezu na dohodak http://propisi.porezna-uprava.hr/?id=b04d1
Pravilnik o obrascuz R-Sm http://propisi.porezna-uprava.hr/?id=b04d1
SVI POREZNI I DRUGI PROPISI
Svi porezni i drugi propisi (po kategorijama) http://propisi.porezna-uprava.hr/?id=b04d1
VOLONTERI
Zakon o volonterstvu http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/298299.html