Uključi se

Portal je izrađen je u sklopu projekta Centra za edukaciju i računovodstvo neprofitnih organizacija. Cilj portala je omogućiti podršku udrugama u financijskom poslovanju i djelovanju. To se posebno odnosi na manje udruge.
 
Željeli bi da informacije na ovom portalu budu što točnije i potpunije za što je bitna suradnja svih koji djeluju u neprofitnim organizacijama. Uključiti se možete na nekoliko načina:
- Komentirati tekst koji se nalazi na portalu
- Predložiti informacije koje nedostaju na portalu
- Postaviti pitanja na koja želite znati odgovor
- Predložiti temu i napisati tekst za kolumne koja bi bila zanimljiva za temu portala
- itd.
 
Portal zasada radi na volonterskoj bazi zahvaljujući entuzijazmu nekoliko članova.
 
Ukoliko imate neke prijedloge, komentare, izmjene, dodatke ili temu i tekst za kolumnu slobodno nas kontaktirajte putem kontakt obrasca.
 
Ispričavamo se svima ukoliko naiđete na neke informacije koje su netočne ili nepotpune.