UPITNIK O SAMOPROCJENI ZA UDRUGE KOJE VODE DVOJNO KNJIGOVODSTVO - ROK 31.3.2022.

Upitnik o samoprocjeni (Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola) popunjava svaka udruga koja vodi dvojno knjigovodstvo za svaku poslovnu godinu.

Rok za popunjavanje upitnika je 31.03. za prethodnu godinu.

Rok za popunjavanje upitnika za 2021. godinu je 31.03.2022.

Popunjeni upitnik se ne dostavlja nijednom tijelu, već se čuva u arhivi udruge, te prema zahtjevu nekog tijela se dostavlja.